¡Fans Pick Mobile Suit Crossbone Gundam el #!

Los fans han hablado, ojalá sean escuchados.

El sitio Anime! encuestó a 1.800 personas  para saber ¿qué manga les gustaría que fuera adaptado a anime. El ganador fue  Mobile Suit Crossbone Gundam de Yuichi Hasegawa‘s.

¡Fans Pick Mobile Suit Crossbone Gundam el #!-animemx

Estos fueron los resultados completos de la encuesta:

1-Mobile Suit Crossbone Gundam de Yuichi Hasegawa (Kadokawa Shoten

2-Muhyo & Roji’s Bureau of Supernatural Investigation de Yoshiyuki Nishi (ShueishaViz Media

3-Psyren de Toshiaki Iwashiro (ShueishaViz Media

4-Karakuri Circus de Kazuhiro Fujita (Shogakukan

5-Pluto de Naoki Urasawa (ShogakukanViz Media

6-Mr. Fullswing de Shinya Suzuki (Shueisha

7-Kodoku no Gourmet de Masayuki Kusumi and Jiro Taniguchi (Fusosha

8-Animal Land de Makoto Raiku (KodanshaKodansha Comics

9-Happy Cafe de Kou Matsuzuki (HakusenshaTokyopop [out of print])

10-Kaze Densetsu Bukkomi no Taku de Hiroto Saki y Jūzō Tokoro (Kodansha

¿Por cuál votan?

¡Kamen!

Vía: ANN

Escribe un Comentario